rehabilitacja piła

Adres

GABINET w Centrum Diagnozy i Terapii BBJ
Piła, Osiedle Zielona Dolina,
ul. Promienna 19/u8
rejestracja: tel. 67 349-14-77Współpraca


www.bbj-pila.pl – Centrum Diagnozy i Terapii w Pile – wizyty specjalistów z zakresu: neurologii i rehabilitacji dziecięcej, psychologii, psychiatrii, logopedii, pedagogiki, muzykoterapii, dietetyki


www.rehasport.pl - Rehasport Clinic Poznań - ortopedia, diagnostyka, rehabilitacja


www.cyriax.pl – OMI Global Dr Cyriax oddział w Polsce (lista terapeutów certyfikowanych) – medycyna ortopedyczna


www.mckenzie.pl – Instytut McKenziego Polska (lista terapeutów certyfikowanych) – metoda diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn


www.karate.pila.pl – Shoto Klub Karate Tradycyjnego w Pile – treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych


www.4run.pl – klub sportowy 4Run Team Piła - porady zdrowotne i treningowe, testy sprzętu biegowego